Hotline

Ohjeita - Ensiapu

 

Ensiapuvalmius työpaikalla

 Työturvallisuuslain 46§:n mukaan

työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä.

 

Ensiavun kolmikanta-ajatus

Ensiaputarvike valmius perustuu yrityksen työpistekohtaiseen riskikartoitukseen ja sen analysointiin.

Huomioidaan nykyisten ensiaputarvikkeiden ulkoinen sekä sisäinen kunto ja sijoittelu.

Suositeltavaa on aloittaa ensiaputarvikevalmiuden suunnittelu kiinteistä ensiaputarvikkeista eli kohteista, joista voidaan tarvittaessa hakea tarvittavat ensiaputarvikkeet pienimuotoisiin tapaturmiin.

Tapaturmariskin kasvaessa edellä mainitun kiinteän ensiapuvälineistön rinnalle sijoitetaan siirrettävä ensiapupakki nuodettavaksi onnettomuuspaikalle.

Täydennä ensiaputarpeistoa silmänhuuhtelulla esim. roska-, liuotinaine-, happo- ja emäsriskeissä.

Merkitse ensiaputarvikkeiden sijainti jälkivalaisevilla opastekilvillä.

Kehota henkilökuntaa hakeutumaan ensiapukurssille.

 

Silmähuuhtelunesteen käyttö

 

Ensiapuaseman esittelyvideo

Edustuksemme

 Dimex LBrador  Leatherman 
 
Scott  Skydda 
 Drager_safety  Peltafire  Led Lenser  Petzl  Sievi  Zekler
 Guide  Cederroth      Maglite